መሪሕነት ህወሓትን ኮንፊሼየሲዝምን

Photo - confucianism

ኮንፊሼየሲዝም ብሓፂሩ ንምግላፅ ኣብ 550 - 479 BC (ዓ/ዓ) ኣብ ሃገረ ቻይና ዝነብረ ኮንፊሼየስ ዝተብሃለ መምህር ዝመሃዞን ዝኽተሎን…

Opinion

መሪሕነት ህወሓትን ኮንፊሼየሲዝምን

Photo - confucianism

ኮንፊሼየሲዝም ብሓፂሩ ንምግላፅ ኣብ 550 - 479 BC (ዓ/ዓ) ኣብ ሃገረ ቻይና ዝነብረ ኮንፊሼየስ ዝተብሃለ መምህር ዝመሃዞን ዝኽተሎን ዘስርፆ ፍልስፍና ኮይኑ ቐንዲ ጽንሰ ሓስቡ ኣብ ሕብረተሰብ ውሽጢ ምክብባር (ብፍላይ ንዓበይቲ ምኽባር) ፣ ስኒት፣ ውህደት፣ ምክእኣል ወይ ተፃዋርነት፣ ተኣማንነት፣…

ፍልጠት ዝሰፍር ‘ነቢይ’! – ተጋዳላይ ተኽለብርሃን (ዶ/ር)

(ተጋዳላይ ተኽለብርሃን (ዶ/ር) አብ ሕታም መበል 44 ሕታም ወራይና አብ እትበሃል መጽሄት ትግርኛ ምስ ማኔጂንግ ዳይሬክተር እታ መጽሄት ጌታቸው አረጋዊ አብ ዝገበርኩዎ ቃለ መሕትት ንባዕሎም “ ማህበር አግአዚያን” ብዝብል ስም ሂቦም ዝንቀሳቐሱ ሰባት፡ ተጋሩ ብዝምልከት ዘልዕልዎም ሓሳባት ተሞርኪሱ…

መንነት መሰረት ዝገበሩ መጥቓዕታት ኣብ ክልል ኦሮሚያ

Map - The Horn of Africa region

(ገብረ ገብረመድህን - VOA Tigrigna) ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ የጋጥሙ ዘለው ናይ ፀጥታ ፀገማት ንፁሃት ዜጋታት ግዳያት ሞትን መቑሰልትን ከምኡ እውን ምዝንባልን ይኾኑ ኣለው። ኣብ ወሰና ወሰን ክልላት ኦሮሚያን ሶማሊያን ብሰንኪ ዘጋጠሙ ግጭታት ኣማእቲ ኣሽሓት ኢትዮጵያዊያን ንዘመናት ይነብርሉ ካብ…

ሃይ በሃሊ ዝሰኣነ ሕክምና  ስኒ መቐለን ትግራይን

(He Fre - ካብ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል) ኣብ ከተማ መቐለ ቁፅረን ብርክት ዝበላ ሕክምና ስኒ ኣለዋ። ይኹን ደኣ እምበር እዚ ፀሓፋይ ኣብ ዝገበሮ ዑደት ዳርጋ እተን ካብ ፍርቂ ንላዕሊ ዝኾና ናይ ስኒ ሕክምና ብዙሓት ችግራት ከም ዘለውወን እንዳተፈለጠ ዝምልከቶም ኣካላት…

ሕዚዝካየድ ዘሎ ናይ ኦሮምያ ዓመፅ ምክንያቱን ዓላምኡን ዴሞክራስያዊ ኣይኮነን

Image - Be careful, stick figure!

(ብተከዘ ትግራይ፤ መቀለ)  ነዛ ፅሕፍቲ ክፀሕፍ ዘላዓለኒ ምክንያት ኣብ ሀገርና ኢትዮጲያ ዝካየድ ዘሎ ዓመፅን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝካየድ ዘሎ ዘይምክንያታዊን ፀረ-ዴሞክራሲያ ዝኮነ ዘመቻ እዩ። ብፋላይ ከዓ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ዉድቡን ንመሰል ህዝብ ኦሮሞ ዝገበሮ ናይ መስዋእቲን ደሞክራሰያዊ ቃልሲ…

ገምጋም ኣብ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ፣ ትርጉምን ውፅኢትን ብዕሙቆት ናይ ምህዳስ መደብናን ቐፃሊ ተጋድሎናን

(ወይን መፅሄት ንድፈ ሓሳብ ህወሓት፤ ሰነ-ነሓሰ 2009) ብመሰረት ውሳነ ውድብና ውሽጢ ውድብ ቓልሲን ምንቅስቓስን ዝመርሖ ፈፀምቲ ዓቕምታት ልምዓታዊ ሰራዊት ብዕሙቆት ናይ ምህዳስ ምንቅስቓስ ካብ እንጅምሮ ኣዋርሕ ኣቑፂርና ኣለና። ስለዝኾነ ድማ ናይዚ ብውዑይ ናይ ቓልሲ መንፈስ ጀሚርናዮ ዘለና ብዕሙቆት…

ዳግመ ሃገራዊ ባርነትን ፖለቲካዊ ተነፅሎን ዝወለደ ተናኻሳይ ባህሪ ሻዕብያ

(ኣባዲ ገ/ስላሴ) ነቲ ሕዚ ኣብ ሃገረ ኤርትራ ዘሎ ዝሓመቐን ዝተሓላለኸን ፖለቲካዊ፣ ማሕበራውን ቁጠባውን ኩነታት ካብቲ ሕዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ወፃእ ዋላ ንድሕሪት ተመሊስካ እውን እንተኾነ ውሽጣዊ ይኹን ግዳማዊ ደፋእቲ መበገስታት ምቕራብ ኣይክኣልን።ምኽንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ብሳላ ቃልሱ ነቲ…

መለስ ዜናዊ ኣንፃር ፎኮይዝም

(ስብሓት ገ/እግዚኣብሄር) መሰረታዊ ለውጢ ሕብረተሰብ ዝረጋገፅ ብንጡፍ ተሳትፎን ማዕበላዊ ሓይሊ ሓፋሽ ኣይኮነን። ብሱሉን ንፁርን ርእዮተ ዓለማውን ስነ-ሓሳባውን መስመራት ብኑን እዩ። ፖለቲካዊ፣ ማሕበራውን መንፈሳውን ትሕዝቶ ሕብረተሰብ ብዝግባእ ከይተንተኑ፣ ኣገዳስነት መሪሕ ፖለቲካዊ ሰልፊ ጐስዮም ብምሕ ላፍ ኣብ ውልቀ ተሳትፎ ይኣምኑ።…

ኣብ መንገዲ ህዳሰና ዝተዘርኡ መሐንከላት ብምግላህ ናህሪ ልምዓትና ናብ ንቡር ቦትኡ ንምለስ

Photo - 40th Anniversary of the Tigrayan People's Liberation Front (TPLF)- Mekelle (Ethiopia), February 2015

(ህዳሰ ኢትዮጵያ) 1/ መእተዊ ህዝቢ ትግራይ ቅድሚ ሃገሩ ስልጡንን ዘመናዊ መንግስቲ ዝወነነ ህዝቢ ከምዝነበረ፣ ከምኡውን ክሳብ ቀረባ እዋን (ክሳብ እዋን ኣፄ ሚኒሊክውን) ካብ ኢትዮጵያ ትግራይን ሸዋን እተን ዝሃፍተማ ዝበሃላ ክፋላት ሃገርና ከምዝነበራ ናይ ታሪክ መዛግብቲ ይሕብሩ (ነጋድረስ ገብረህይወት…

ፌስቲቫል ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ 2017 ኣብ ከተማ ላስ ቬጋስ

Photo - Annual Tigrayan diaspora festival, Las Vegas, North America, Aug 2017 (1)

(Fthawi Hurui) ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ፣ በቲ እዋን እቲ ዝነበረ ማሕበር ተምሃሮ ሰሜን ኣሜሪካ ኢትዮጵያውያን ሕጉሳት ዘይነበሩን፣ ብወድዓዊ ለውጢታት ዓለም ዝተለዓዓሉን መናእሰይ ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ብ1974 ዓ.ም፣ ኣርባዕተ ካብ ግዝኣት ዲትሮይት፣ ክልተ ካብ ኒውዮርክ፣ ዓሰርተ-ሓደ…

Interviews

ጋዜጣዊ መግለጺ ደብረጺዮን ገ/ሚካኤል – ኣቦ መንበር ህወሓት

ጋዜጣዊ መግለጺ ኣቦ መንበር ህወሓት ደብረጺዮን ገ/ሚካኤል ዝሓቡዎ ጋዜጣዊ መግለጺ። https://youtu.be/cIV1ncF-3ZQ *******

“ጥቕምን መፃኢ ዕድልን ህዝቢ ትግራይ ኣብዛ ሕዚ ትፍጠር ዘላ ኢትዮጵያ እያ ትምስረት” ሜ/ጀነራል ተኽለብርሃን ወ/ኣረጋይ (ዶ/ር)

Photo - General Teklebrhan Woldearegay, Director General of INSA

ሜ/ጀነራል ተኽለብርሃን  ወ/ኣረጋይ (ዶ/ር) ናይ ኢንፎርሜሽን መርበብ ድሕንነት ኤጀንሲ (ኢመደኤ ወይ ኢንሳ እንብሎ) ዋና ዳይሬክተር እዩ። ሜ/ጀነራል ተኽለብርሃን ነባር ተጋዳላይ፣ ብዙሕ ብርክታት ሓሊፉ ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሐ ኮይኑ ብትምህርቲ እውን ክሳብ ዶክትሬት ዲግሪ ዝበፅሐ ሙሁርን ብጣዕሚ ብሱልን እዩ። ቀዳማይ…

‘ዝቕፅል ጉባኤ ኢህወደግ ከም ብሓዱሽ ዝፍጠረሉ ጉባኤ ክኸውን ትፅቢት እገብር’ – ስብሓት ነጋ

Photo - Sebhat Nega, EPRDF and TPLF veteran

ጋዜጣ ወይን ብምኽንያት 15 ሰነ ዝተኽበር መዓልቲ ሰማእታት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣባል ቤት ምኽሪ ኢህወዴግን ኣብ ዓለም ናይ ኢትዮጵያ ሰላምን ልምዓትን ተፃዋዒ ኮይኑ ይሰርሕ ምስ ዘሎ ተጋዳላይ ስብሓት ነጋ ዝገበሮ ሰፊሕ ቃለ መሕትት፡፡ Highlights: * ኣብ ሓደ ጉባኤ…

‘ሕቶ ወልቃይት ትማሊ ተቓሊስና ናይ ዝሰዓርናዮም ተረፍመረፍ ሕቶ እዩ’ – ኣለም ገ/ዋህድ

Photo - Alem Gebrewahd, executive member of TPLF, EPRDF, and head of TPLF Secretariat

ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ኢህወዴግን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓትን  ኣይተ ኣለም ገ/ዋህድ ምስ ጋዘጠኛ ዮሃንስ ካልኣዩ ዝገበርዎ ቃለ-ምልልስ ካብ ፍሉይ ሕታም መፅሄት ወይን ለካቲት 2009፡፡ ወይን፡- ህወሓት ኣብ 1993 ዓ/ም ከም ውድብ ንመስመሩን ዴሞክራሲያዊ ባህሪኡን ዝፈታተኑ ሓደጋታት ምብስባስ…

ጀ/ል ፃድቃን – ናይ መፍትሒ ሓሳባትን ንዘቕርቡ ሰባት ከም ፀላእቲ ምርኣይ ዝጠቅም ኣይመስለንን

General Tsadkan Gebretensae

ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻል ኢታ ማጆር ሹም ነበር ሌተናል ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳኤ ምስ ቪኦኤ ብዘካየድዎ ቃለ ምልልስ:- * ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም ብሰላማውን ዴሞክራሲያዊን ኣገባብ እንተድኣ ዘይተታሒዙ ነታ ሃገር ናብ ዝኸፍአ ሓደጋ ክወስዳ ከምዝኽእል ምልክት ዘርኣየ እዩ…

ኣባይ ፀሃየ:- “ንሪኦ ዘለና ህውከት ኣብ ትግራይ እውን ዘይመፀሉ ምኽንያት የለን”

Image - Wurayna magazine, Abay Tsehaye

ውራይና መጽሔት፦ ኣብዚ ሐዚ እዋን ኣብ ሃገርና ዝኒሀ ፖለቲካዊ ኩነታት መሰከፊ እዩ ዝብል ይበዝሕ ኣሎ፤ ብናትካ ገምጋም ወይ ኣረዳድኣ ከመይ ይግለፅ ሐዚ ዝኒሀ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት? ኣባይ ፀሃየ፦ ብክልተ መልክዕ እዩ ክግለፅ ዝኽእል እዚ ሐዚ ዝኒሀናዮ ኩነታት። ብሓደ…

ዶ/ር ኣረጋዊ በርሀ – ምስ ‘ሻዕቢያ’ ርክባት ክሳብ ምቁራፅ ዝበፅሕ ውሳነ ይብፃሕ ነይሩ [Audio]

Dr Aregawi Berhe

ሓደ ካብ መስረቲ ተሓህት ናይ ሎሚ ህወሓት ዝኾኑ ዶ/ር ኣረጋዊ በርሀ፡ ኣዛዚ ሰራዊት ተሓህት’ውን ኮይኖም ኣገልጊሎም’ዮም። ኣብ ውግእ ኣንፃር ኢድዩ ወሳናይ ኣመራርሓ ዝሃቡ’ዮም ተባሂሎም’ውን ብብፆቶም ይዝከሩን ይሙገሱን ዶ/ር ኣረጋዊ። ሎሚ ኣብ ስደት ኣብ ሆላንድ ይነብሩ። ’ሉኣላዊነትን ዲሞክራሲን ኣብ…

ዓንዶም ገብረስላሰ – ዝመጸ ይምጻእ መስዋእቲ ንምኽፋል ድልዋት ኢና [Audio]

Photo - Arena Tigrai PR head - Amdom Gebreslasie

ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓረና ትግራይ ኣቶ ዓንዶም ገብረስላሰ  እቲ ናይ ምርጫ ኩነታት ብጣዕሚ ዝተበላሸወ ይመስል፡ ኢሎም። ኣተሓሒዞም "ናይ ምርጫ ተዓዘብቲ ኾኑ ናይ ምርጫ ኣፈጸምቲ ኣባላት ኢህወደግ `ዮም ኮይኖም ዘለዉ" ኢሎም። ግን ዓረና ትግራይ ንምርጫ ተዳልዩ `ዩ ዘሎ ኢሎም።…

Audio| ቃለ ምልልስ ምስ ኣቦይ ስብሓት ነጋ – 1ይ፣ 2ይ፣ 3ይ ኽፋላት

Photo - Sebhat Nega

(ገብረ ገብረመድህን) ንህውሓት ነዊሕ ዝመርሑ ኣቦይ ስብሓት ነጋ ኣብ ልዕሊ ኣቶ ገብሩ ኣስራት ዝፅሓፉዋ ‘’ልኡላውነትን ዴሞክራስን ኣብ ኢትዮጵያ’’ ዘርእስታ መፅሓፍ ሪኢቱኦም ሂቦም ኣለው።ኣብ ርክባት ህውሓትን ውድባት ኤርትራን ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ህውሓትን ህዝባዊ ግንባርን፣ኣብ መንጎ ህውሓትን ግገህትን፣‘’ሕንፍሽፍሽ’’ ተባሂሉ…

ሕቶ ኤርትራ ሕቶ መግዛእቲ’ዩ ዝብል መርገጺ ህውሓት ዳግም ክምርመር ኣለዎ – ኣቦይ ስብሓት ነጋ

(ገብረ ገብረመድህን) ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ/ህውሓት/ ‘’ሕቶ ኤርትራ - ሕቶ መግዛእቲ‘ዩ’’ ክብል ኣብ ፖለቲካዊ ፕሮግራሙ ዘስፈሮ መርገፂ ዳግም ክምርመር ዘለዎ እዩ ኢሎም ንነዊሕ እዋን መራሒ ህውሓት ዝነበሩ ኣቶ ስብሓት ነጋ።ነፃነታ ኤርትራ ግና   ኣየናስሐናን ኢሎም። ‘’ልኡላውነትን ዴሞክራስን ኣብ ኢትዮጵያ’’ዘርእስታ…

News

ተኽለወይኒ ኣሰፋ ይቕሬታ ዝሓተተሉ መግለፂ

ከመይ ውዒልኩም፡፡ ኣነ ሎሚ በቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ጋዜጣዊ መግለፂ እየ ክህብ። ኣብ ዝሓለፉ ምንቅስቓሳት ኣብ ዕብየት ስፖርት…

ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቱ ብሄር-ተኮር ጎንፂ ኣንፀላሊዩ

(BBC Tigrinya) ተጋሩ ተምሃሮ፥ ቀፅሪ ዩኒቨርሲቲ መቱ ለቒቖም ንኽወፁ ዝተገደዱ ብዝበፅሖም ምፍርራሕን መጥቃዕትን ዝተልዓለ ምዃኑ ንቢቢሲ ሓቢሮም። ሓለፍቲ…

ፋብሪካ ቆርበት ሸባ ናብ ኣሜሪካ ሰደድ ምግባር ጀሚሩ

​(ድምጺ ወያነ ትግራይ) እዚ ምስ ኤም ሎንዶን ዝተብሃለ ኣብ ኣሜሪካ ዝዓበየ ኩባንያ ቆርበት ዝተገበረ  ስምምዕነት ኣብዚ ክልተ ሰለስተ…

መስፍን ኢንዳስትሪያል መገጣጠሚ ሓደሽቲ ሞዴል ትራክትራት ኣመሪቑ

Photo - EFFORT CEO Azeb Mesfin driving a tractor

ኩባንያ መስፍን ኢንዳስትሪያል ኢንጅነሪንግ መገጣጠሚ ሓደሽቲ ሞዴል ትራክትራት ኣመሪቑ። 110፣ 60፣ 50፣ 20 ጉልበት ፈረስ ዘለወን ትራክተራት ምስ…

ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ህጻውንቲ ደቀን ዘሕክማ ሓራሳት ኣብ መሬት ይህርሳ [+Audio]

(ግርማይ ገብሩ - VOA Tigrigna) ኣብ ዓይደር ሆስፒታልን ኣብ ካልኦት ማእኸላት ጥዕናን ትግራይ ዝሓረሳ ኣደታት ግን ድማ ኣብ…

ኣባይ ወልዱን ግዳያት እቲ ድርቅን

(ብናትና ኣዛሂል - መቐለ) “ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ድርቂ ንምፅዋር ዋላ ካብ በጀት ልምዓት መንግስቲ ነኪዩ ክጥቀም እዩ።” ር/ም|ም…

ራዕድን ሽበራን ስልጡን ፖለቲካዊ መስርሕ ኣይኮነን – ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ

ራዕድን ሽበራን ስልጡን ፖለቲካዊ መስርሕ ኣይኮነን ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ (ማተሰኣ) ኤፕሪል 30/2015 ዓለምና ብሓደ ወገን ኣብ ክሊ…

ዓወታት ለካቲት ኣብ ቃልሲ ፀረ ድክነት ክንደግሞ ኢና

ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘመዝገብዎ ኣንፀባራቒ ዓወት ኣብ ቃልሲ ኣንፃር ድክነት’ውን ንምድጋም ዝጀመርዎ ፃዕሪ ኣጠናኺሮም ከምዝቅፅሉሉ ነበርቲ ወረዳ ኣስገደ…

ዓንዶም ገብረስላሰ – ዝመጸ ይምጻእ መስዋእቲ ንምኽፋል ድልዋት ኢና [Audio]

Photo - Arena Tigrai PR head - Amdom Gebreslasie

ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓረና ትግራይ ኣቶ ዓንዶም ገብረስላሰ  እቲ ናይ ምርጫ ኩነታት ብጣዕሚ ዝተበላሸወ ይመስል፡ ኢሎም። ኣተሓሒዞም "ናይ…

ድርቂ 77 ታሪክ ዝገበረ ህዝቢ

ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ውፅኢት ቃልሲ ዝኾነ ልምዓትን ተጠቃምነትን ሕብረተሰብ ይረጋገፅ ከምዘሎ ቤት ፅሕፈት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ…

Tigray

Photo - confucianism

መሪሕነት ህወሓትን ኮንፊሼየሲዝምን

ኮንፊሼየሲዝም ብሓፂሩ ንምግላፅ ኣብ 550 - 479 BC (ዓ/ዓ) ኣብ ሃገረ ቻይና ዝነብረ ኮንፊሼየስ ዝተብሃለ…

ፍልጠት ዝሰፍር ‘ነቢይ’! – ተጋዳላይ ተኽለብርሃን (ዶ/ር)

(ተጋዳላይ ተኽለብርሃን (ዶ/ር) አብ ሕታም መበል 44 ሕታም ወራይና አብ እትበሃል መጽሄት ትግርኛ ምስ ማኔጂንግ…

ጋዜጣዊ መግለጺ ደብረጺዮን ገ/ሚካኤል – ኣቦ መንበር ህወሓት

ጋዜጣዊ መግለጺ ኣቦ መንበር ህወሓት ደብረጺዮን ገ/ሚካኤል ዝሓቡዎ ጋዜጣዊ መግለጺ። https://youtu.be/cIV1ncF-3ZQ *******

Map - The Horn of Africa region

መንነት መሰረት ዝገበሩ መጥቓዕታት ኣብ ክልል ኦሮሚያ

(ገብረ ገብረመድህን - VOA Tigrigna) ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ የጋጥሙ ዘለው ናይ ፀጥታ ፀገማት ንፁሃት ዜጋታት…

ተኽለወይኒ ኣሰፋ ይቕሬታ ዝሓተተሉ መግለፂ

ከመይ ውዒልኩም፡፡ ኣነ ሎሚ በቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ጋዜጣዊ መግለፂ እየ ክህብ። ኣብ ዝሓለፉ ምንቅስቓሳት…

Eritrea

ፍልጠት ዝሰፍር ‘ነቢይ’! – ተጋዳላይ ተኽለብርሃን (ዶ/ር)

(ተጋዳላይ ተኽለብርሃን (ዶ/ር) አብ ሕታም መበል 44 ሕታም ወራይና አብ…

ዳግመ ሃገራዊ ባርነትን ፖለቲካዊ ተነፅሎን ዝወለደ ተናኻሳይ ባህሪ ሻዕብያ

(ኣባዲ ገ/ስላሴ) ነቲ ሕዚ ኣብ ሃገረ ኤርትራ ዘሎ ዝሓመቐን ዝተሓላለኸን…

Photo - 1940 Asmara (Eritrea) - Tribunale Abissino

ካብ እንዳ ራእሲ ክሳብ’ንዳ ባሕረ’ጋሲ ዘላ ባእሲ ናይ ህዝቢ ዲፕሎማሲ’ያ ትኾና ፈውሲ!

(ዳንኤል ተስፋዮውሃንስ ተኽለጊዮርጊስ (ewandt54[at]gmail.com) “ዝሓዝናዮ ኣይነቃልል ከይንኣቱ ናብ ዕንፅል-ፅል፡ ኣብ…

Photo - Tigrai people

ምላሽ | “ዝሓዝናዮ ኣይነቃልል ክይንኣቱ ናብ ዕንፅል-ፅል“ ሃለውለው?

(ብርሃነ ባይሩ) ቅድሚ ናብቲ ዋና ነጥበይ ምእታወይ ሓንቲ ነጥቢ ከልዕል፡፡…

Multimedia

Map - The Horn of Africa region

መንነት መሰረት ዝገበሩ መጥቓዕታት ኣብ ክልል ኦሮሚያ

(ገብረ ገብረመድህን - VOA Tigrigna) ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ የጋጥሙ ዘለው ናይ ፀጥታ ፀገማት ንፁሃት ዜጋታት ግዳያት ሞትን መቑሰልትን ከምኡ እውን ምዝንባልን ይኾኑ…

ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ህጻውንቲ ደቀን ዘሕክማ ሓራሳት ኣብ መሬት ይህርሳ [+Audio]

(ግርማይ ገብሩ - VOA Tigrigna) ኣብ ዓይደር ሆስፒታልን ኣብ ካልኦት ማእኸላት ጥዕናን ትግራይ ዝሓረሳ ኣደታት ግን ድማ ኣብ ክፍሊ ፅኑዕ መከታተሊ ሕሙማት…

Audio| ቃለ-መጠይቅ ምስ አመራርሓ ዓረና ብዛዕባ ኩነታት መእሰርቲ ኣብራሃ ደስታ

ተኣሲሩ ዘሎ ኣቶ ኣብራሃ ደስታ ብፖሊስ መፈራርሒ፣መግረፍቲን ኣጋጢምዎ፣ ዘይኣመነሉ ሰነድ ንክፍርም ተገይሩ‘ዩ ኢሎም ናይ ሎሚ ጋሻና ኣቶ ካሕሳይ ዘገየ።እዚ ቃል’ዚ ብቀጥታ ካብ…

Audio | ቃለመሕትት ምስ ኣይተ ገብሩ ኣስራት (1ይ ክፋል – 2ይ ክፋል)

(ገብረ ገብረመድህን) ኣይተ ገብሩ ኣስራት ‘’ልኡላውነትን ዴሞክራስን ኣብ ኢትዮጵያ’’ ዘርእስታ መፅሓፍ ፅሒፎም ኣለው።ኣቶ ገብሩ ኣስራት ካብ 1971 ዓ/ም ክሳብ 1993 ዓ/ ኣባል…

VOA | ንፉዓት ተማሃሮ ክልቲኤን ሃገራት ንምምሕያሽ ርክብ ህዝብታት ክንሰርሕ ኢና ይብሉ

ሎም-ዘበን ንፈለማ ጊዜ ካብ መዓስከር ስደተኛታት ኢትዮዽያ ዕድል ረኺቦም ናብ ዩኒቨርስቲታት ካብ ሞንጎ ዝኣተው ኤርትራውያን፣እቶም ሓምሳን ክልተን ካብ ዩኒቨርስቲ መቀለ ተመሪቆም‘ለው። ኤርምያስ…

TPLF

Photo - confucianism

መሪሕነት ህወሓትን ኮንፊሼየሲዝምን

ኮንፊሼየሲዝም ብሓፂሩ ንምግላፅ ኣብ 550 - 479 BC (ዓ/ዓ) ኣብ ሃገረ ቻይና ዝነብረ ኮንፊሼየስ ዝተብሃለ…

ፍልጠት ዝሰፍር ‘ነቢይ’! – ተጋዳላይ ተኽለብርሃን (ዶ/ር)

(ተጋዳላይ ተኽለብርሃን (ዶ/ር) አብ ሕታም መበል 44 ሕታም ወራይና አብ እትበሃል መጽሄት ትግርኛ ምስ ማኔጂንግ…

ጋዜጣዊ መግለጺ ደብረጺዮን ገ/ሚካኤል – ኣቦ መንበር ህወሓት

ጋዜጣዊ መግለጺ ኣቦ መንበር ህወሓት ደብረጺዮን ገ/ሚካኤል ዝሓቡዎ ጋዜጣዊ መግለጺ። https://youtu.be/cIV1ncF-3ZQ *******

ተኽለወይኒ ኣሰፋ ይቕሬታ ዝሓተተሉ መግለፂ

ከመይ ውዒልኩም፡፡ ኣነ ሎሚ በቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ጋዜጣዊ መግለፂ እየ ክህብ። ኣብ ዝሓለፉ ምንቅስቓሳት…

ገምጋም ኣብ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ፣ ትርጉምን ውፅኢትን ብዕሙቆት ናይ ምህዳስ መደብናን ቐፃሊ ተጋድሎናን

(ወይን መፅሄት ንድፈ ሓሳብ ህወሓት፤ ሰነ-ነሓሰ 2009) ብመሰረት ውሳነ ውድብና ውሽጢ ውድብ ቓልሲን ምንቅስቓስን ዝመርሖ…

History

ዳግመ ሃገራዊ ባርነትን ፖለቲካዊ ተነፅሎን ዝወለደ ተናኻሳይ ባህሪ ሻዕብያ

(ኣባዲ ገ/ስላሴ) ነቲ ሕዚ ኣብ ሃገረ ኤርትራ ዘሎ ዝሓመቐን ዝተሓላለኸን ፖለቲካዊ፣ ማሕበራውን ቁጠባውን ኩነታት ካብቲ ሕዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ወፃእ ዋላ…

Photo - Tigrai people

ምላሽ | “ዝሓዝናዮ ኣይነቃልል ክይንኣቱ ናብ ዕንፅል-ፅል“ ሃለውለው?

(ብርሃነ ባይሩ) ቅድሚ ናብቲ ዋና ነጥበይ ምእታወይ ሓንቲ ነጥቢ ከልዕል፡፡ ህዚ ዘሎ ኩነታት ዘለዎ ጥንካሬታቱን ሽግራትን ኣመልኪትካ ብVOA ኣብዝቕረበ ኣብ መንጎ ዝተወሰኑ…

Photo - A farmer, Tigrai, Ethiopia

ዝሓዝናዮ ኣይነቃልል ከይንኣቱ ናብ ዕንፅል-ፅል – ኣብ ውዲት ኣግኣዚያን ኣመልኪቱ ዝተዳለወ ትንተናዊ ፅሑፍ

(ካብ ህዳሰ ኢትዮጵያ) 1/ መእተዊ 2/ ኣካልላ ሃገራት ኣፍሪካ 3/ ርክብ ኢትዮ-ኤርትራ 3.1/ እጃም ትምክሕቲ ኣብ ሓድነት ኢትዮ-ኤርትራን 3.2/ እጃም ሻዕብያ ኣብ…

Photo - Tigray martyrs memorial statute

ካብ ተሃድሶ ቦናፓርቲዝም ናብ ተሃደሶ ፀቢብነት፤ ወድዓውነት ዶ ወይስ መኣዝን ምስሓት?

1/ መእተዊ ውድባት ብፍላይ ከኣ ገዛእቲ ውድባት ኣብ ምዕባለ ፓለቲካዊ ጉዕዝኦም ፈተንቲ መድረኻት ክገጥምዎም ከለው ውሱን ወይከኣ ሙሉእ ምትዕርራያት ክገብሩ ግድን እዩ፡፡…

Photo - Yeha, Tigray, Ethiopia

ንርእስኻ ኣጥፊእኻ ምልማዕ

ኣብ ኣውሮፓ፣ ሃገራት ኤሲያን ማእኸላይ ምብራቕን ኣብ ዝተዘዋወርኩሉ እዋን ሓደ ነገር ተዓዚበ። ንሕሉፍ ታሪኾም ዘለዎም ተገዳስነት ልዑል ከም ዝኾነ ሪአ። ብምዃኑ ድማ…

Social

Photo - Annual Tigrayan diaspora festival, Las Vegas, North America, Aug 2017 (1)

ፌስቲቫል ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ 2017 ኣብ ከተማ ላስ ቬጋስ

(Fthawi Hurui) ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ፣ በቲ እዋን እቲ ዝነበረ ማሕበር ተምሃሮ ሰሜን ኣሜሪካ ኢትዮጵያውያን ሕጉሳት ዘይነበሩን፣ ብወድዓዊ ለውጢታት ዓለም ዝተለዓዓሉን መናእሰይ…

Map - Administrative zones of Tigray, Ethiopia

ዝጣበቐሉ ዝሰኣነ ጠበቓ ትግራይ!

(ዘ-ሆሳእና) ዓሚ ከምዚ ሎሚ ኣብ ሸገር ዝነበር ሓደ ትግራዋይ ጠበቓ ማሓዛና (መሓዙት እኳ ኣይኮናን ዋይኢ!) ስሙ ምንጋር ኣገዳሲ ድዩ ኣይኮነን ይፅነሐልና ሞ…

Photo - Abel Guesh book - Enakedka Mitsbay

ስብእና ደቂ ሄዋን ኣብ መፅሓፍ “እናኸድካ ምፅባይ”

(ሓዳስ በርሀ) መፅሓፍ:- እናኸድካ ምፅባይ ደራሲ:- ኣቤል ጉዕሽ ኣብ ሙሉእ ፀሊም ሰማያዊ “blue black” እንብሎ ዓይነት ሕብሪ ዝዓረፈ ዝተጠቕለለ ፃዕዳ ወረቐት እንትዝርጋሕ…

ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ህጻውንቲ ደቀን ዘሕክማ ሓራሳት ኣብ መሬት ይህርሳ [+Audio]

(ግርማይ ገብሩ - VOA Tigrigna) ኣብ ዓይደር ሆስፒታልን ኣብ ካልኦት ማእኸላት ጥዕናን ትግራይ ዝሓረሳ ኣደታት ግን ድማ ኣብ ክፍሊ ፅኑዕ መከታተሊ ሕሙማት…

Photo - Migrants on boat on Mediterranean Sea

አብ ምንጻት ትርከብ ሃገረ ኤርትራ – መንቀሊኡን አፈታትሕኡን

መእተዊ ህዝቢ ኤርትራ ምእንቲ ነጻነት፣ ፍትሒ፣ ዴሞክራሲ፣ ማዕርነት፣ ራህዋን ሰላምን ክብል ልዕሊ 30 ዓመት ዝወሰደ ብረታዊ ተጋድሎ ገይሩ እዩ፡፡ ሂወት አማኢት አሻሓት…