Recent

ከጓንታናሞ እስከ ማዕከላዊ ተከታታይ ጽሑፍ

“ከጓንታናሞ እስከ ማዕከላዊ” በሚል አብይ ርዕስ በቀረበ ተከታታይ ጽሑፍ፡-

ክፍል-1 “የፀረ-ሽብር ሽብር” – ሽብርተኝነትን በፀረ-ሽብር ዘመቻና ጦርነት/ዘመቻ መግታት እንደማይቻል፤

ክፍል-2 “ፍርሃትን በፍርሃት” – በፍርሃት የሚወሰዱ አብዛኞቹ የፖለቲካና ወታደራዊ እርምጃዎች ስህተት እንደሆኑ፤

ክፍል-3 “የአሸባሪዎች ሕግ” – የሽብር ጥቃት በደረሰ ማግስት የሚወጡ አዋጆችና መመሪያዎች የዜጎችን ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ሊገድቡ እንደሚችሉ፤

 በክፍል-4 “እውነትን በጉልበት” – ደግሞ በሽብር ወንጀል ተጠርጥረው በታሰሩ እስረኞች ላይ ስለሚካሄደው የስቃይ ምርመራና ከዚያ ጋር ተያይዞ ያለው የተሳሳተ እሳቤና ተፅዕኖ እንመለከታለን።

መልካም ንባብ፡፡

—— 

ምስል – ማዕከላዊ እስር ቤት (Maekelawi or Federal Police Crime Investigation Sector)

Map - Maekelawi or Federal Police Crime Investigation Sector