Photo - President Donald Trump
ዶናልድ ትራምፕ አፍሪካን ወደ ዳር ሊተዏት ይችላሉ?

(ስንታየሁ ግርማ) የተጋነነ ቢመስልም ፖለቲከኞች በየትኛውም ዓለም ተመሳሳይ ናቸው የሚል አባባል አለ፡፡ በተለይ በምርጫ ወቅት.