Image - Irreechi ayyaanota waggaa Oromoo keessaa isa ijoodha
Magaalaa Harariifi duudhaaleeshii

(Charinnat Hundeessaatiin) Naannolee saglan mootummaa federaalaan hundeessan keessaa Naannoon Ummatoota Hararii isa tokko. Naannoo kana.