HornAffairs' staff

ኣብቶም ዝሓለፉ 3ተ ኣዋርሕ ኣብ መንጎ ዶባት ኢትዮ ሱዳን ብዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣቢሎም ናብ ውሽጢ ዓዲ ዝኣተው ልዕሊ 180ሽሕ ተጉዓዝቲ ምርመራ ኢቦላ ተጌሩሎም ከምዝኣተው ተገሊፁ፡፡Image - Ebola virus

ኣተሓባበሪ ጉጅለ ምክልኻል ሕማም ኢቦላ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዶክተር ኣላይ ብርሃነ ንድምፂ ወያነ ትግራይ ከምዝበልዎ ኣብቶም ዝሓለፍ 3ተ ኣዋርሕ ኣብ ዶብ ኢትዮ ሱዳን ፍሉይ ሽሙ ዲማን ልጉዲን ጉጅለታት ምርመራ ሕማም ኢቦላ ብምጥያሽ ንተጉዓዝቲ ምርመራ እናካየደ ፀኒሑን ኣሎን፡፡

ካብ መንጎ እቶም ተጉዓዝቲ ዜጋታት ሃገራት ቻድ ሱዳንን ናይጀሪያን ከሙኡ’ውን ኢትዮጵያውያንን ይርከቡዎም ዝበሉ ዶክተር ኣላይ ክሳብ ሕዚ ዝኾነ ይኹን ምልክት እቲ ሕማም ዘለዎ ተጉዓዚ ከምዘይተረኸበ ድማ ገሊፆም፡፡

መንግስቲ ፌደራል እቲ ሕማም ብዶባት ኣቢሉ ከይኣቱ ኣድላይ ፃዕርን ቅድመ ምክልኻልን የካይድ’ሎ ዝበሉ ዶክተር ኣላይ ብደረጃ ዞባ ንኪኢላታት ሕክምና ኣብ እንታይነት እቲ ሕማም ስልጠና ከምተውሃበ’ውን ኣረዲኦም፡፡

*******

Source: DmtsiWeyane

Leave a Reply