Recent:

News

በዓልቲ ቤት ፕ/ት ኢሳያስ፡ ንመጀመርያ ግዜ ምስኡ ተራእያን ተሳኢላን

Monday, February 10, 2014 @ 2:08 am

(VOA – Tigrigna) ናይ ሱዳን ፕረሲደንት ዖማር ኣል በሽር ምስ በዓልቲ ቤቱ ኤርትራ ኣብ ዝበፀሓሉ እዋን`ዩ፡ ወ/ሮ ሳባ ሃይሉ`ውን ምስ በዓል ቤታ ተራእያ:: በዓልቲ ቤት ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ንመጀመርያ ግዜ ምስኡ ተራእያን ተሳኢላን:: ቅድሚ 4ተ ዓመታት ፕረሲደንት ኢሳያስ “በዓልቲ ቤትካ ምሳኻ ኣይትርኣይን፡ [...]

መበል 13 ጉባኤ ቤት ምክሪ ትግራይ ተዛዚሙ

Sunday, February 9, 2014 @ 2:08 am

(ድምፂ ወያነ ትግራይ) 4ይ ዘበን ስራሕ መበል 13 ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ዝተሳለጡ መደባት ልምዓት ብምግምጋም ሕፅረታት ብቐፃሊ ዝፍትሕሉ ኩነታት ብምይያጥን ኣዋጃት ብምፅዳቕን ብዓወት ተዛዚሙ፡፡ ካብ 27-29 ጥሪ መበል 13 ስሩዕ ጉባኤኡ ዘሳለጠ ቤት ምኽሪ [...]
1 2 3