Recent:

News

ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ናይ ግብፂ ፕሬዝዳንት ተዘራሪቦም

Thursday, September 11, 2014 @ 11:30 pm

ናይ ኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ናይ ግብፂ ፕሬዝዳንት ዓብድል ፋታሕ ኣል-ሲሲ ኣብ ክልትኣዊ ርክባት ተዘራሪቦም:: ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዞባውን ዓለም-ለኻውን ጉዳያት ከበርክትዎ ዝኽእሉ ኣስተዋጽኦ`ውን ከምዝዘቱ ተሓቢሩ`ሎ። ምንጭታት ሎማዕንቲ ሰሉስ ንቪኦኤ ከምዝገለፅዎ ዑደት እቶም ፕሬዝዳንት [...]

እስራኤል ንኤርትራውያንን ሱዳናዊያንን ኣጨኒቃ ንክወፁ ትገብር‘ላ ተባሂሉ

Thursday, September 11, 2014 @ 11:19 pm

እስራኤል ንኣሻሓት ስደተኛታት ኤርትራን ሱዳንን ካብ ግዝኣታ ኣስገዳድ ምውፃእ ትፍፅም‘ላ ክብል ሁማን ራይት ዋች መግለፂ ኣውፂኡ። HRW ሎሚ ሰሉስ ኣብ ዝዘርገሖ ፅሑፍ፣ኣብ ሆሎትን ሳሃሮኒን ዝተባሃሉ ክልተ ካምፕታት ስዱዳት ኣሻሓት ስደተኛታት ከምዘለው ይገልፅ። እስራኤል ንስዱዳት ክልተ ኣማራፂ [...]

ስግኣት ሕማም ኢቦላ -፡ ኤርትራን ኢትዮጵያን’ከ እንታይ ይገብራ’ለዋ?

Thursday, September 11, 2014 @ 10:43 pm

ኢቦላ ንምዕራብ ኣፍሪካ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኻልኦት ሃገራት ዘስግአ ሕማም ምዃኑ ይግለፅ ኣሎ። ኤርትራን ኢትዮጵያን’ከ ብፍላይ ኸኣ  ክልል ትግራይ ነዚ ብኸመይ ይርእይኦን ዝገብርኦ ቅድመ መጠንቀቕታ’ኸ ከመይ ይመስል። ሰበስልጣን ጥዕና ኤርትራን ክልል ትግራይን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መብርሂ ሂቦም’ለው። [...]

ኣብ ኣከባብራ በዓል ‘ዓለም-ለኸ ፌስቲቫል ህዳሰ ትግራይ’ ዘተኮረ መግለፂ ተዋሂቡ

Wednesday, July 23, 2014 @ 9:38 pm

(ወልደስላሰሴ ሕሉፍ) ካብ ሓምለ 24-30/2006 ዓ.ም. ኣብ ርእሰ ከተማ ክልልና ከተማ መቐለ ንዝሳለጥ ፌሰቲቫል መዓልቲ ዲያስፖራ ክልል ትግራይ ምኽንያት ብምግባር ቦርድ ፈፃ ሚት መግለፂ ሂቡ፡ ፡ እዚ ንመጀመርያ ግዜ ብክልል ደረጃ ንክኽበር ተተሊሙ ዘሎ ፈስቲቫል መዓልቲ ዲያስፖራ ከም ኣገላልፃ ተወካሊ ዲያስፖራ ሰሜን [...]

ፍረ 20 ግንቦት ትእምት – ሓጋዚ ልምዓት ‘ዩ

Wednesday, May 28, 2014 @ 9:21 pm

ፍረ ዓወታት 20 ግንቦት ዝኾና ትካላት ት.እ.ም.ት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውደ ስራሕቲ ተዋፊረን ሓገዝቲ ስሉጥ ልምዓት ይኾና ከምዘለዋ ተገሊፁ። ብምኽንያት መበል 23 ዓመት በዓል ዓወት 20 ግንቦት ትካላት ትእምት ኣብ ዝተዋፈርሎም ልምዓታዊ ስራሕቲ ዑደት ከምዝተካየደ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ትእምት ሓላፊ መምርሒ ልምዓት [...]

ፓርቲ ዓረና ትግራይ – ኣባላተይ ተኣሲሮምኒ ኢሉ

Sunday, April 6, 2014 @ 6:58 pm

ፓርቲ ዓረና ንዴሞክራስን ፍትሕን ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ከተማታት ኵሓን ኣይናለምን ህዝባዊ ኣኼባ ንምፅዋዕ ወፍሪ የካይዱ ዝነበሩ ኣባላተይ ንስዓታት ተኣሲሮምኒ ክብል ኸሲሱ። ሓላፊ ፀጥታን ምምሕዳርን ወረዳ ሓድነት/ኣይናለም ኣቶ ወለስላሰ ገ/ህይወት ዓረና ኣኼባ ከካይድ ዝፈተነ ፍቓድ ካብ ዝሓተቶዘ  ከባቢ [...]

Audio| ፕረዚደንታዊ ኣማኻሪ የማነ ገብረኣብ ብዛዕባ ጸገም ሓይሊ መብራህቲ

Monday, March 31, 2014 @ 1:42 am

ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጸገም ሓይሊ መብራህቲ ብቪኦኤ ዝተሓተተ ፕረዚደንታዊ ኣማኻሪ ኣቶ የማነ ገብረኣብ፡ ንተስፋ ዘይኮነ፡ ብግብሪ ንሰርሕ ኣለና ይብል። ዝሓልፈ ቅንያት፡ ን ዑደት ፕረሲደንት ዖማር ኣልበሽር ስዒቡ ኣብ ኤርትራ ዝኣተወ ፍሉይ ልኡኽ ሱዳን ምስ ሰበ-ስልጣን ኤርትራ ድሕሪ ምርኻቡ፡ ኣብ ጉዳይ [...]

ፕ/ት ኣልበሽር ናይ ኣመራርሓ ኢህወደግ መጓዓዝያ ዝነበረት ነፋሪት ንሓወልቲ ሰማእታት ትግራይ አረኪቦም

Saturday, February 22, 2014 @ 7:34 pm

ቅድሚ 23 ዓመታት ላዕለዎት ኣመራርሓ ህወሓት ኢህወደግ ሒዛ ትጓዓዝ ዝነበረት ነፋሪት ሱዳን ሓወልቲ ሰማእታት ትግራይ ኣትያ፡፡ እቲ ስነ-ስርዓት ርክክብ ብፕሬዝዳንት ሱዳን ሓሰን ኣልበሽር 1ይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝን ርእሰ ምምሕዳር ኣባይ ወልዱን’ዩ ተፈፂሙ፡፡ ፕሬዚዳንት ሱዳን ሓሰን ኣልበሽር ኣብ [...]
1 2 3