Recent:

Articles

ኣባይ ፀሃየ:- “ንሪኦ ዘለና ህውከት ኣብ ትግራይ እውን ዘይመፀሉ ምኽንያት የለን”

Friday, August 26, 2016 @ 3:55 am

ውራይና መጽሔት፦ ኣብዚ ሐዚ እዋን ኣብ ሃገርና ዝኒሀ ፖለቲካዊ ኩነታት መሰከፊ እዩ ዝብል ይበዝሕ ኣሎ፤ ብናትካ ገምጋም ወይ ኣረዳድኣ ከመይ ይግለፅ ሐዚ ዝኒሀ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት? ኣባይ ፀሃየ፦ ብክልተ መልክዕ እዩ ክግለፅ ዝኽእል እዚ ሐዚ ዝኒሀናዮ ኩነታት። ብሓደ ገፅ ኣብ ዝሓለፈ 12፣ 13 ዓመታት ዝተመዝገበ [...]

ግርጭት ኢትዮ-ኤርትራ ድቀት `በር ናብራስ የብሉን

Thursday, June 23, 2016 @ 1:09 am

(ሕሩይ ነጋሲ) ማርቲን ሉተር ኪንግ ዝቕሓረ ርክብ ህዝብታት ወይ ሰባት ንኽሓዊ መፍትሒኡ እንትሕብር ከምዚ ይብል “ፀልማት ዝቕንጠጥ ብፀልማት እንተይኮነስ ብብርሃን ጥራሕ እዩ፣ ፅልኢት `ውን ዝበሊ ብፅልኢት እንተይኮነስ ብፍቕሪ ጥራሕ እዩ።” (“Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love [...]

ንርእስኻ ኣጥፊእኻ ምልማዕ

Tuesday, June 21, 2016 @ 5:38 am

ኣብ ኣውሮፓ፣ ሃገራት ኤሲያን ማእኸላይ ምብራቕን ኣብ ዝተዘዋወርኩሉ እዋን ሓደ ነገር ተዓዚበ። ንሕሉፍ ታሪኾም ዘለዎም ተገዳስነት ልዑል ከም ዝኾነ ሪአ። ብምዃኑ ድማ ብዝተፈላለየ መገዲ ይዕቅቡዎን ይንከባኸቡዎን። ከም ኣብነት ንምጥቃስ፣ እቶም ጥንታዊያን ህንፃታት ውሽጦም ንናይ ሎሚ ሰብ ንኽጥዕም ለውጢ [...]

ተዝክሮታት ጉንበት 20 – ኦፕሬሽን 5 ደቓይቕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ

Monday, May 23, 2016 @ 8:45 pm

ቅድሚ 25 ዓመት ጉንበት 19 1983 ዓም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኻርየ ዝነብረሉ ዘነበርኩ ገዛ ሓደ ታሪኽ ተፈጺሙ። 5 ደቓይቕ ዝወሰደ ወታሃደራዊ ስርሒት ነይሩ። እተን ገዛ ዘካረያና መቦቅለን ናይ ወሎ ኣምሓራ ዝኾና ወይዘሮ ሙሉየ ዝተብሃላ (ሰብኣየን ኮሎኔል ኣየለ ናይ ሃይለ ሥላሴ ወታደር ዝነበሩ ሽዑ ብሂወት [...]

ልዕልና ሕጊ ምርግጋፅን ተሓታትነት ምህላውን … ?

Monday, May 9, 2016 @ 5:00 am

ምዕራባዊያን እቲ ሀዚ ዘለዎም ስርዓት ንምህናፅ ዝበቕዑሉ ቐንዲ ምክንያት ዝጸሓፍዎ ሕጊን ስርዓትን ናብ ግብሪ ስለዝተርጎሙ ጥራይ እዩ። እዚ ማለት ካብ ተራ ዜጋ እስካብ መራሒ ሃገር ኣብ ዝወዓልሉ ማዕረ ተሓተትቲ ብምግባርን ናይ ሕጊ ልዕልና ብምርግጋፅን እዩ። ኣብ ቐረባ ዓመታት ስራሕ ናበዝሐና ብዝብል ዒባራ [...]

ናይ ወፃኢ መዋፈርቲ ሃፍቲን ኣሰራርሓን ዘሎ ክፍተት:- ሓፂር ትዕዝብቲ

Friday, May 6, 2016 @ 4:52 am

ናይ ወፃኢ ኢንቬስተራት ብForeign Direct Investment (FDI) ሽም ኣብ ሓደ ሃገር ይኣትዉ´ሞ ሃፍቶም ዘዋፍርሉ ቦታ መንግስቲ ክህቦም እንተሎ ኣፍቲ ኸባቢ ንዝነብር ሕብረተሰብ ማሕበራዊ ሓላፍነቶም (Corporate Social Responsibility – CSR) ከምዝስከሙ ይገልጽ። እዚ ማለት ዝፈናቐል ሰብ እንተሃሊዩ ተመጣጣኒ ካሕሳ ምሃብ፣ ንቲ ኣፍቲ ኸባቢ [...]

ሕቶ ወልቃይት| ቆርበት ብርሑሱ..!

Wednesday, March 16, 2016 @ 8:48 pm

ኣሃዱ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ትግራይ ዝምልከት ብዙሕ ዛዕባታት ኣልዒልና ብዘይ ምንም ስኽፍታ ዘቲና ኢና። ገለ ጉዳያት፣ ብፍላይ ኣብ ሞንጎ ውድባት ኣባላት ኢህወደግ ዘሎ ርክብን ንሶም ዝመርሑወን ክልላትን ኣመልኪቱ ምዝራብ ግና ዳርጋ ንብዙሕ ቕኑዕ ሰብ ዘሰክፍ ኮይኑ ፀኒሑ እዩ። ንምታይ’ሲ ኣብ ሞንጎ እዞም [...]

ኣብ 40ታት፡ ኤርትራ ንምንታይ ናጽነት ዘይተዋህባ?

Wednesday, November 25, 2015 @ 6:37 am

(Yoel Alem) ምስዚ ሕቶ ተተሓሒዞም ዝቀርቡ ክልተ ሓሳባት ኣለው፦ (1) “ኤርትራ፡ ከም ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ፡ ናጽነታ ክወሃባ እንዳ ተገብአ፡ ሕቡራት ሃገራት ግን፡ ብፈደረሽን ምስ ኢትዮጵያ ከም ትቁረን ጌሩ”.. ዝብል ልሙድ ኣዘራርባ ኣሎ። (2) “ድሌት ህዝቢ ኤርትራ ናጽነት ‘ኳ እንተ ነበረ፡ ሕቡራት [...]

ቀረመት ታሪክ ይትረፍ – ታሪክ ትግራይ ይተኣቀብ

Monday, November 23, 2015 @ 9:37 pm

ናብ፡- ትብፃሕ ንኹሉኹም ኣመራርሓን ተጋደልተን ህወሓት (ኣብ ውሽጢ ውድብ ንዘለኹምን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ካብ ውድብ ንዝተፈለኹምን) ዋኒኑ፡ ብዛዕባ ምዕቃብ ታሪኽ ገድሊ ትግራይ ይኸውን ፈለማ ንኹሉኹም ኣብቲ ብህወሓት ዝተመርሐ ኣንፃር ዕብለላን መርገፅት ህዝቢ ትግራይ ዝተኻየደ ቃልሲ ዝተሳተፍኩም ወለዶ [...]

ህወሓት ናይ ውሑዳት ድሌት ዝዝውራ ውድብ ኣይትኸውንን

Wednesday, November 4, 2015 @ 2:20 pm

(ካብ ተጋዳላይ ካሕሳይ ቃሉ) 1/ መእተዊ ካብ ታሪኽን ካብ ነዊሕ ናይ ቃልሲ ተሞክሮን ከምንዕዘቦ ህዝቢ ትግራይ ካብ ነዊሕ እዋን ጀሚሩ ወፅዓ ዘይፎቱ ንአድልዎ አምሪሩ ዝፀልእ ንዝኾነ ጉዳይ መዕቀኒኡ ፍትሒ እምበር ዘርኢን መንነትን ከምዘይኮነ እዩ፡፡ እዙይ አብ ናይ ነዊሕ ዘመን ታሪኹ ጎሊሁ ዝረአ ሓቂ እዩ፡፡ [...]
1 2 3 4 7