ARCHIVE  

  • (Gammachuu Kadir) Aadaan mallattoo eenyummaa saba tokkoo yoo ta'u, meeshaa isa mul’isus ni qaba; innis, afaani. Afaan bifa barrreeffamaafi afoolaatiin seenaafi aadaa

    November 8, 2014